minhhieule.bds@gmail.com
0935.156.178

Tình hình kinh tế xã hội Đà Nẵng những tháng đầu năm 2018

Tình hình phát triển kinh tế xã hội , SXKD Đà Nẵng quý 1/2018 tiếp tục giữ ổn định, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 2 cả nước

 

 

Hoạt động sản xuất bình ổn

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp quý I/2018 ước tăng 8%, tăng thấp so với cùng kỳ 2017 và kế hoạch đề ra (tăng 9%), trong đó: công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 7,7%, sản xuất và phân phối điện tăng 4,5%, cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 26,6%, khai khoáng tăng 6,1%. Thị trường tiêu thụ thuận lợi, bên cạnh đó, một số dự án đầu tư mới đang bước vào giai đoạn khai thác phát huy công suất.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 09 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN), tổng vốn đầu tư 312,8 tỷ đồng và 02 dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao (CNC), tổng vốn đầu tư 62 triệu USD, lũy kế đến nay đã thu hút được 10 dự án vào Khu CNC, tổng vốn đầu tư 249,5 triệu USD, trong đó có 03 dự án FDI 100% vốn Nhật Bản và 07 dự án trong nước. Hiện nay, tại Khu CNC đã có 02 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản thuộc lĩnh vực cơ khí chính xác đi vào hoạt động sản xuất, giá trị xuất khẩu đạt trên 10 tỷ đồng; 02 dự án đang triển khai xây dựng và 02 dự án sẽ khởi công vào cuối tháng 3/2018.

Thành phố đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch các KCN mới, trình Bộ Xây dựng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư CCN Cẩm Lệ, CNN Hòa Nhơn; thường xuyên theo dõi tình hình thủ tục đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác giải tỏa mặt bằng.

Giá trị sản xuất thủy sản - nông - lâm (giá CĐ 2010) quý I/2018 ước đạt 583 tỷ đồng, đạt 21,8% kế hoạch năm, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2017 (KH tăng 3,5-4,5%), trong đó: thủy sản tăng 2,9%; nông nghiệp tăng 3,1% và lâm nghiệp tăng 12,5%.

Hoạt động đánh bắt thủy sản ổn định, sản lượng khai thác ước đạt 9.645 tấn, đạt 25,1% kế hoạch năm, tăng 1,8% so với cùng kỳ 2017. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi khai thác. Vụ Đông Xuân 2017-2018 được tập trung sản xuất; tình hình chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được kiểm soát. Thành phố tập trung công tác quản lý bảo vệ rừng, thường xuyên kiểm tra hiện trường lâm phận quản lý. Từ đầu năm đến nay